Εγκύκλιοι για την Εισαγωγή Μαθητών στα Μουσικά και στα Καλλιτεχνικά Σχολεία

  1. 1. Η εγκύκλιος για τα Μουσικά σχολεία σε μορφή pdf 
  2. 2. Η εγκύκλιος για τα Καλλιτεχνικά σχολεία σε μορφή pdf 

Πηγή https://www.minedu.gov.gr/

tearful