ΘΕΜΑ Α1.

Α. σελ.77

Β.σελ.86-87

Γ.σελ146, 152,160

ΘΕΜΑ Α2

Α-2

Β-6

Γ-1

Δ-5

4-Ε

ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΤΟ 3

ΘΕΜΑ Β1

Α.σελ.82  1η,2η,6η  παράγραφος

Β.σελ 82 3η (προαιρετικά 4η),5η

ΘΕΜΑ Β2

A.σελ.154 αντικειμενικές συνθήκες(τελείες)

Β.σελ.154 ρόμβοι…

ΘΕΜΑ Γ1

Χωρία σχολίκου βιβλίου

Α.σελ.217

Β.σελ 218 1η παράγραφος

ΘΕΜΑ Δ1

Α.σελ. 20 2η παράγραφος ως σελ.22 1η παράγραφος ως «..ελληνικής ατμοπλοίας» θα εξαιρεθεί η 2η παράγραφος της Σύρου ,για να αναπτυχθεί στο ΄β ερώτημα.

Β.σελ 20 3η παραγραφος 

tearful