Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 3971 τ.Β΄(17-9-2020) δημοσιεύτηκε το Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Λατινικών της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών.

tearful