Ά' Γυμνασίου Ώρες
Μαθηματικά 4
Αρχαία 2
Έκθεση 2
Σύνολο 8

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ για το Γυμνάσιο, απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Φροντιστηρίου.

tearful