Εικόνα

Α' Λυκείου

Ώρες

Μαθ/κα 5
Φυσική 2
Χημεία 1
Αρχαία 3
Έκθεση 2
Όλα 13

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ για το Λύκειο, απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Φροντιστηρίου.

tearful