ΕΠΑΛ Α΄/Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 ΩΡΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ          2 ΩΡΕΣ

 

 

ΕΠΑΛ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ         3 ΩΡΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α     1,5 ΩΡΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Β    1,5  ΩΡΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ + ΛΟΓ.    3  ΩΡΕΣ

tearful