Τα μαθήματα ξεκινούν Δευτέρα 14 Ιουνίου, πληροφορίες και λεπτομέρειες στις γραμματείες.

Ακολουθεί αναλυτικό πρόγραμμα ωρών.

 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 2021

 

 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ

ΘΕΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ


 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ


ΘΕΤΙΚΗ

ΥΓΕΙΑΣ


ΑΡΧΑΙΑ:4+4


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:6


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:6


ΒΙΟΛΟΓΙΑ:3

 

ΕΚΘΕΣΗ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ :3

ΕΚΘΕΣΗ:3


ΕΚΘΕΣΗ:3

ΕΚΘΕΣΗ:3


ΙΣΤΟΡΙΑ:4

ΦΥΣΙΚΗ:6


Α.Ο.Θ:3


ΦΥΣΙΚΗ:6

ΛΑΤΙΝΙΚΑ:3


ΧΗΜΕΙΑ:3


Α.Ε.Π.Π:3

XHMEIA:3


ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:18


ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:18


ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:15


ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:15

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015

Τα μαθήματα ξεκινούν Δευτέρα 22 Ιουνίου, πληροφορίες και λεπτομέρειες στις γραμματείες.

Ακολουθεί αναλυτικό πρόγραμμα ωρών.

tearful